URK
Historia

KLUB "BUDA" — wielka reaktywacja

   Studencki Klubu "BUDA", który powstał na fali "odnowy" po październiku 1956 w Domu Studenckim Wyższej Szkoły Rolniczej przy ulicy Stanisława Ziaji (obecnie Jabłonowskich), najpierw był to małym klubikiem, ale w miarę upływu lat rozrastał się dzięki przychylności władz Uczelni i prężnej działalności Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich. Przez cały okres funkcjonowania BUDY kierowali nią studenci. Warto wspomnieć że w latach siedemdziesiątych doskonale kierował Klubem "BUDA" obecny Rektor Uniwersytetu Rolniczego Prof. dr hab. Janusz Żmija. Prawie do końca lat siedemdziesiątych "BUDA" była ośrodkiem działalności kulturalnej braci studenckiej. Tu działał teatrzyk małych form "Rezonans", "Klub Piosenki" oraz sławny na całą Polskę kabaret "Pod Budą" [historia kabaretu]. W roku 1972 Klub "BUDA" zdobył I miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszy klub studencki w Polsce. Był to rok bardzo pomyślny dla studentów całej Uczelni: zespół Góralski "SKALNI" zdobywa Grand Prix V Festiwalu Studentów (Terpsychora 72), Kabaret "Pod Budą" na FAMIE 72 brawurowo zdobywa I miejsce i "Trójząb Neptuna", a Konkurs Piosenki Studenckiej w Krakowie wygrywa i zostaje laureatem I nagrody student Wydziału Leśnego - Wacław Mastyk. Klub "BUDA" przez 30 lat swego istnienia był jednym z wyróżniających się klubów studenckich Krakowa — konkurował z powodzeniem z "ŻACZKIEM", "KARLIKIEM", ZAŚCIANKIEM" i innymi. Impreza goniła imprezę - koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe, potańcówki i spotkania z ciekawymi ludźmi cieszyły się wielkim powodzeniem nie tylko studentów, ale i mieszkańców Krakowa. W piwnicach Klubu Buda nasz Kabaret "Pod Budą" występował regularnie raz w tygodniu przez 8 lat przy zawsze wypełnionej widowni. Premiery tego kabaretu (w sumie 8) były swoistego rodzaju wydarzeniami kulturalnymi w skali ogólnopolskiej.

   Miłośników tego klubu ogarnął żal gdy w Domu Studenckim przy ul. Jabłonowskich rozpoczął się remont i "BUDA" przestał istnieć.

   Stowarzyszenie Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych w Krakowie postanowiło reaktywować Klub "BUDA" — udało się zakończyliśmy już adaptację i załatwiliśmy wszelkie formalności i zezwolenia. Klub "BUDA" został oficjalnie otwarty 14 maja 2010 roku (relacja z otwarcia pod zakładką WYDARZENIA). BUDA będzie siedzibą naszego Stowarzyszenia i miejscem ciekawej działalności artystycznej, miejscem spotkań integracyjnych starszych i młodszych absolwentów oraz braci studenckiej naszego Uniwersytetu.

   Od 1 listopada 2010 roku, zgadnie z Zarządzeniem JM Rektora UR, reaktywowany przez nasze Stowarzyszenie Klub Buda stał się klubem studenckim Uniwersytetu Rolniczego.

Zapraszamy!

 

Zarys historii
Stowarzyszenia Wychowanków Studiów Rolniczych UJ-WSR-AR w Krakowie
     W 1961 r. podczas zjazdu absolwentów z okazji 70-lecia studiów rolniczych (chociaż propozycje takie formułowano już w 1935 r., z okazji 45-lecia studiów), z inicjatywy m.in. dr. Zbigniewa Gertycha oraz profesorów Tomasza Komornickiego, Tadeusza Lityńskiego, Bolesława Smyka i Stanisława Treli, utworzono Stowarzyszenie Wychowanków Studiów Rolniczych w Krakowie (UJ, WSR, AR). Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został prof. B. Smyk, a biuro koordynacyjne mieściło się w pomieszczeniach Katedry Mikrobiologii. W wieloletniej historii Stowarzyszenia funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia pełnili: prof. S. Trela, prof. T. Komornicki, prof. E. Różycki, mgr W. Worobkiewicz oraz prof. W. Barabasz. Natomiast sekretarzem od początku istnienia Stowarzyszenia była pani. inż. E. Czajkowa, a od roku 1980 prof. W. Barabasz. Siedzibą stowarzyszenia zawsze była Katedra Mikrobiologii, gdzie gromadzono wszystkie dokumenty i gdzie odbywały się zebrania zarządu. Stowarzyszenie posiadało statut i konto PKO, na którym gromadzono składki członków Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w różnych uroczystościach Uczelnianych oraz brali udział w zjazdach organizowanych przez absolwentów poszczególnych roczników. Komitety organizacyjne zjazdów poszczególnych roczników mogły korzystać z pomocy Zarządu Stowarzyszenia w zakresie gromadzenia składek na koncie PKO Stowarzyszenia, rezerwacji sal, hoteli, autobusów itp., a także korzystania z kadry profesorskiej do wygłaszania ciekawych referatów w czasie zjazdów. Do ważnych zadań członków Zarządu Stowarzyszenia był udział w corocznych uroczystościach wydziałowych związanych z rozdaniem dyplomów ukończenia studiów, na których to członkowie opowiadali o istnieniu Stowarzyszenia i zapraszali do wypełniania ankiet i wstępowania do Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, raz na trzy lata odbywało się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym wybierano władze Stowarzyszenia, niejednokrotnie w Walnym Zebraniu brało udział 150-200 absolwentów. Stowarzyszenie Wychowanków Studiów Rolniczych UJ-WSR-AR w Krakowie walnie przyczyniło się do integracji absolwentów studiów rolniczych ośrodka krakowskiego oraz promowania osiągnięć naszej Alma Mater w Polsce.

 

Stowarzyszenie Wychowanków
Uniwersyteckich Studiów Rolniczych
ul. Jabłonowskich 10/12
31-114
Kraków
12 341 44 72
s.wychowankowie[a]urk.edu.pl
KRS: 0000343897
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR